Je kreeg een boete. Is deze nu fiscaal aftrekbaar of niet?

Een parkeerboete, snelheidsovertreding , GAS-boete of fiscale boete, zijn deze fiscaal aftrekbaar?

NIET-AFTREKBARE BOETES

De algemene regel zegt: boetes zijn niet aftrekbaar zelfs al zijn ze beroepskosten. Het maakt dus niet uit of u de boete privé opgelopen heeft dan wel dat ze met uw praktijk te maken heeft.

Welke boetes zijn niet aftrekbaar:

 • Strafrechtelijke boetes.
  Dit zijn alle mogelijke boetes die opgelegd kunnen worden wegens overtreding van een strafrechtelijke bepaling. Denk o.a. aan verkeersboetes wegens overdreven snelheid of wegens foutparkeren, aan boetes voor fiscale inbreuken of voor overtredingen van de milieuwetgeving, enz.
  Let op! Het gaat niet enkel om boetes die door een rechter opgelegd worden, maar ook om de zgn. onmiddellijke inningen (lees: boetes die de politie voorstelt), en de zgn. transactionele stortingen of minnelijke schikkingen die voorgesteld worden door het parket.
 • Boetes van de Belastingen.
  Inzake de inkomstenbelastingen bestaan er twee soorten boetes, nl. ofwel een ‘vast’ bedrag, ofwel een zgn. belastingverhoging. Deze laatste komt neer op een percentage van de ten onrechte niet betaalde belasting. Geen van beide soorten boetes is aftrekbaar.
 • Administratieve boetes.
  Niet alleen de fiscus kan deze boetes kan opleggen. Er bestaan bv. ook administratieve boetes voor inbreuken op de sociale wetgeving (lees: i.v.m. het tewerkstellen van personeel). Maar ook GAS-boetes kunnen door de gemeentes administratieve opgelegd worden. Deze boetes zijn allemaal niet aftrekbaar.

AFTREKBARE BOETES

Er zijn toch boetes die fiscaal aftrekbaar zijn en die dus afwijken van de algemene regel. En dit zowel volgens rechtspraak als volgens de fiscus (Ci.RH. 243/588.588 van 13.08.2008).

In het geval voor de ‘andere’ belastingen en bijdragen die zelf aftrekbaar zijn, zoals bv. de registratierechten, de verkeersbelasting, de onroerende voorheffing en de sociale bijdragen een boete opgelegd krijgt dan is deze dus fiscaal aftrekbaar indien ze een beroepsmatig karakter hebben.

Let op ! Boetes op vb. de verkeersbelasting van personenauto’s zijn, zoals de meeste autokosten, bovendien te beperken tot 75% (geen vennootschap) of tot het percentage i.f.v. de CO2 -uitstoot (wel een vennootschap).

BOETES DIE GEEN BOETES ZIJN

Retributies.

Sommige betalingen die meestal als ‘boete’ gepercipieerd worden, zijn dat eigenlijk niet, maar zijn zgn. retributies. Voorbeelden zijn wat u moet betalen als u ergens correct geparkeerd heeft, maar niet of te weinig parkeergeld betaald heeft, of de toeslag die u moet betalen als u met uw auto te laat naar de keuring gaat.

Deze retributies zijn dus fiscaal aftrekbaar volgens de normale fiscale regels.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar onze projecten, naar meer vakkennis of nieuwe wetgeving? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en mis niets! Laat je gegevens achter en wij doen de rest.

Verbonden met mensen door cijfers