Hervorming van de registratierechten op de aankoop van woningen

Voor het bepalen van het tarief van de registratierechten, is de datum van het compromis bepalend. Om het nieuwe gunstregime te genieten, kunt u wel gebruikmaken van de formule-De Decker en afspreken dat de koop pas effectief tot stand komt bij ondertekening van de notariële koopakte (na 31.05.2018).

OVER WELK GUNSTREGIME SPREKEN

  1. Afschaffing klein beschrijfHet verlaagd tarief van 5% verkooprechten bij de aankoop van een bescheiden woning (in principe ki < € 745). Ter vervanging worden een nieuw verlaagd tarief en een vermindering van het verkooprecht ingevoerd. (zie punt 4)
  2. Verlaagd tarief gezinswoningVanaf 01.06.2018 zal het verlaagd tarief verkooprecht voor de aankoop van een gezinswoning 7% bedragen. Dit tarief wordt verlaagd naar 6% indien de koper binnen de vijf jaar na aankoop van de gezinswoning een ingrijpende energetische renovatie uitvoert. Het betreft een renovatie waarbij de verwarming, koeling of luchtcirculatie volledig vervangen wordt en minstens 75% van de buitenschil geïsoleerd wordt. Is de gezinswoning een beschermd monument, dan geldt er een verlaagd tarief van 1%.
  3. Verlaagd tarief sociale huurwoning De nieuwe maatregel voorziet ook in een verlaagd tarief van 7% in het geval dat de koper binnen de drie jaar na de aankoop van de woning een huurovereenkomst sluit met een erkend sociaal verhuurkantoor voor een periode van minimaal negen jaar.
  4. Vrijstelling verkooprechten op eerste schijfTer compensatie van het hoger tarief van 7% en 6% (i.p.v. 5%) wordt bijkomend voorzien in een vrijstelling op de eerste schijf van € 80.000 (dus € 5.600 bij 7%, respectievelijk € 4.800 bij 6%) voor bescheiden woningen (= woning met een belastbare grondslag die lager is dan € 200.000).

Let op! De vermindering geldt niet bij de aankoop van een beschermd monument tegen het 1%-tarief.

WELKE TIPS KUNNEN WE U NU HIERBIJ GEVEN

Tip 1 — De belastbare grondslag wordt verhoogd tot € 220.000 indien de aankoop een woning betreft gelegen op het grondgebied van kernsteden en de gemeenten van de Vlaamse Rand rond Brussel.

Tip 2 — De meeneembaarheid van vroeger betaalde verkooprechten blijft overeind en kan gecumuleerd worden met de nieuwe gunstmaatregelen.

HOE EEN VERKOOPSOVEREENKOMST UITSTELLEN?

Het nieuw fiscaal gunstregime zal in de meeste gevallen interessanter zijn voor een kandidaat-koper. Maar de nieuwe regels en tarieven zijn pas van toepassing voor onderhandse overeenkomsten die na 31.05.2018 in werking treden. Veelal is het in de praktijk geen optie om de verkoop tot deze zomer uit te stellen.

Formule-De Decker. Via de formule-De Decker is het mogelijk om nu reeds tussen verkoper en koper een wederzijdse aan- en verkoopbelofte te maken en ervoor te zorgen dat de koop pas effectief wordt na 31.05.2018. Eerst verleent de kandidaat-verkoper aan de koper een optie om tegen een afgesproken prijs te kopen (verkoopbelofte). Bij het aflopen van de optietermijn start de termijn van de aankoopbelofte waarbinnen de kandidaat-verkoper tegen de afgesproken prijs het recht heeft om tot verkoop over te gaan. Relevant hierbij is dat van de wederzijdse aan- en verkoopbelofte een subjectief plechtig contract gemaakt wordt. Hierin spreken partijen immers in onderling akkoord af dat de koop pas effectief tot stand komt bij de ondertekening van de notariële koopakte (en dat zal dan na 31.05.2018 zijn). Zowel de Administratie als Vlabel aanvaarden dat een overeenkomst conform de formule-De Decker niet gelijkgesteld kan worden met een verkoopovereenkomst.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar onze projecten, naar meer vakkennis of nieuwe wetgeving? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en mis niets! Laat je gegevens achter en wij doen de rest.

Verbonden met mensen door cijfers