De begrotingsmaatregelen 2016

De begrotingsonderhandelingen werden een harde noot om kraken. Uiteindelijk heeft de regering akkoord gevonden over de begroting 2016. De begrotingsinspanning van 3,006 miljard wordt gevuld door maatregelen die voor 70% uit besparingen bestaan, voor 20% uit nieuwe inkomsten (lees belastingen) en voor 10% uit de post “diversen”.

De verwachte hervorming van de vennootschapsbelasting, de meerwaardebelasting op aandelen en de mobilisering van de spaargelden voor steun aan KMO’s en starters werden losgekoppeld van de begroting. De regering zal deze dossiers “verder onderzoeken”.

Hierna geven wij een bondig overzicht van de meest in het oog springende maatregelen.

 1. BELASTINGEN: 592 MILJOEN EURO

  1. Verhoging roerende voorheffing van 27% naar 30%

   De roerende voorheffing op dividenden van aandelen en obligaties wordt verhoogd van 27% naar 30% van 1 januari 2017. Dit betekent dat de roerende voorheffing de voorbije vijf jaar verdubbeld is! De regering verwacht een opbrengst van nog 40 miljoen dit jaar (door anticipatieve uitkeringen) en 385 miljoen volgend jaar.

   Om te anticiperen op de verhoging moet worden nagegaan of het opportuun is dit jaar nog roerende inkomsten uit te keren.

   Het is nog onduidelijk of er een verhoging komt voor de liquidatiereserve en de zogenaamde VVPRbis aandelen.

  2. Mobliteitsbudget / tankkaarten

   Naast de reeds bestaande belasting op het privégebruik van een bedrijfswagen (het voordeel alle aard) komt er een bijkomende belasting op (bedrijfswagens met) tankkaarten. De belasting is de betalen door de werkgever; de geschatte opbrengst is 100 miljoen euro.

   Deze belasting wordt gekoppeld aan een mobiliteitsbudget. Het is echter nog onduidelijk hoe dit in concreto wordt ingevuld.

   Het is duidelijk dat de bedrijfswagens de volgende jaren verder voorwerp van de discussie (en taxatie?) zullen uitmaken.

  3. Uitbreiding beurstaksen

   De fel bekritiseerde speculatietaks wordt afgeschaft. Er komt een verdubbeling van het plafond van de beurstaks en de toepassing ervan wordt uitgebreid naar ook wie handelt via buitenlandse platformen. Verwachte opbrengst 76 miljoen euro. 1.4. Interne meerwaarden.

   Binnen het kader van het streven naar een rechtvaardige fiscaliteit wenst de regering de situaties aan te pakken waarbij holdings interne meerwaarden ‘versluizen’.
   De verwachte opbrengst hiervan bedraagt 31 miljoen euro. Het is ons nog niet duidelijk hoe de regering dit wenst aan te pakken en over welke maatregelen er wordt gedacht. Uiteraard volgen wij dit met bijzondere aandacht op.

 2. DE INSPANNINGEN

  Het gros van de inspanningen wordt gezocht in de gezondheidssector. Ook de departementen Justitie en Binnenlandse Zaken leveren belangrijke inspanningen, ze worden als gezagsdepartementen versterkt.

  Daarnaast wordt de welvaartsenveloppe slechts voor 75% uitgegeven.

  Verder zijn er nog hervormingen in de (ambtenaren)pensioenen en wordt het brugpensioen duurder gemaakt.


 3. DIVERSEN

  Er wordt verwacht dat er hogere dividenden uit overheidsparticipaties worden geïnd (Belfius en BNP Paribas).

  De strijd tegen sociale en fiscale fraude wordt verder opgevoerd; onder meer 94 bijkomende aanwervingen bij de BBI en 12 bijkomende maatregelen naar aanleiding van o.m. de ‘Panama Papers’-zaak.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar onze projecten, naar meer vakkennis of nieuwe wetgeving? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en mis niets! Laat je gegevens achter en wij doen de rest.

Verbonden met mensen door cijfers