Corona - Financiële steunmaatregelen - FOD Financiën

Diverse sectoren hebben te maken met leveranciers die hun productie verminderen of stilleggen, met klanten die hun bestellingen annuleren omwille van het Coronavirus en zelfs met de sluiting van hun zaak door de verstrengde preventiemaatregelen die in gaan vanaf 13 maart 2020. Dit heeft ongetwijfeld serieuze financiële gevolgen voor de ondernemingen.

Om de financiële moeilijkheden te overbruggen heeft het FOD Financiën steunmaatregelen ingevoerd om ondernemingen tijdelijk meer financiële ademruimte te geven


1. Steunmaatregelen ivm belastingen.

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Alle natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO) die hinder ondervinden door het Coronavirus, komen in aanmerking ongeacht de activiteitensector.

De hinder moet ook daadwerkelijk kunnen aangetoond worden. De financiële hinder kan bijvoorbeeld aangetoond worden door:

 • Een daling van het omzetcijfer;
 • Een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties;
 • Gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen.

Voor welke schulden krijgt men een uitstel van betaling?

Ondernemingen kunnen een afbetalingsplan krijgen voor de volgende schulden:

 • Bedrijfsvoorheffing
 • Btw
 • Personenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Rechtspersonenbelasting

Daarnaast zal de FOD Financiën ook een vrijstelling verlenen voor nalatigheidsinteresten en zullen boeten wegens niet-betaling worden kwijtgescholden.

Welke voorwaarden moeten worden nageleefd voor de steunmaatregelen?

De steunmaatregelen vereisen wel:

 • Het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften; en
 • De schulden mogen niet voortvloeien uit fraude.

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken in volgende gevallen:

 • Wanneer het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, tenzij de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie;
 • Er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)

Hoe kan je een uitstel van betaling aanvragen?

Op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of een betaalbericht moet de onderneming één aanvraag per schuld indienen die geldt voor alle maatregelen.

De aanvraag moet ingediend worden per e-mail of per brief via een formulier dat ter beschikking is gesteld door FOD Financiën. Het formulier en het contactpunt bevoegd voor het geheel van de maatregelen kan men terugvinden op de website van FOD Financiën.

De aanvraag dient tegen uiterlijk 30 juni 2020 te gebeuren en de onderneming zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf de indiening.

Aarzel niet om ons te contacteren om de hierboven aangehaalde maatregelen te bespreken indien u financiële moeilijkheden zou ondervinden door het Coronavirus.2. Steunmaatregelen i.v.m. uw sociale bijdrage .

Welke ondernemingen komen in aanmerking?

Ondernemers in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten kunnen,

naast het aanvragen van de vermindering van hun sociale bijdrage doordat hun inkomen al dan niet lager zal zijn dit jaar,

uitstel van betaling aanvragen indien zij moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, en dit zonder verhoging of intresten.

Ondernemers in bijberoep vallen hier “voorlopig” niet onder.

Welke kwartalen ?

1ste kwartaal 2020 betalingstermijn van 31/03/2020 zou naar 31/03/2021 gaan.

2de kwartaal 2020 betalingstermijn van 30/06/2020 zou naar 30/06/2021 gaan.

Om deze uitstellen aan te vragen raden we u aan om contact op te nemen met uw sociaal verzekeringsfonds.

Blijf op de hoogte

Ben je benieuwd naar onze projecten, naar meer vakkennis of nieuwe wetgeving? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief en mis niets! Laat je gegevens achter en wij doen de rest.

Verbonden met mensen door cijfers